ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਬਾਬਾ ਇਕੋ ਵੇਲੇ 5 ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ……

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਰਹੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਔਰਤ ਨੇ ‘ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ’ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਤੁਸੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋਂਗੇ ਜੋ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਬਾਬੇ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਪੜਦੇ ਫਾਸ਼ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਹਨ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਬਾਬਾ ਇਕੋ ਵੇਲੇ 5 ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ……
ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ 5-5 ਕੁੜੀਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਖੇਹ ਖਾਂਦਾ ਸੀ।
ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਔਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਗੁਫ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਭੇਜਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਬਾਬੇ ਤੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਠਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਿਰਫ 16 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਬਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਾੜਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੁਫ਼ਾ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਡੇਰੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਨੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸੀ।

ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਰਹੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਰਹੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਔਰਤ ਨੇ ‘ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ’ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ 5-5 ਕੁੜੀਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਖੇਹ ਖਾਂਦਾ ਸੀ।
ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਔਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਗੁਫ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਭੇਜਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਬਾਬੇ ਤੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਠਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਿਰਫ 16 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਬਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਾੜਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੁਫ਼ਾ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਡੇਰੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਨੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸੀ।

ਟਾਂਗਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇੰਝ ਅਰਬਪਤੀ ਮਸਾਲਾ ਕਿੰਗ ਬਣੇ ਮਹਾਸ਼ਾ ਧਰਮਪਾਲ

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਰੰਕ ਅਤੇ ਰੰਕ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਸ਼ਾ ਧਰਮਪਾਲ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਤਾਂਗਾ ਚਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋ-ਦੋ ਆਨੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਢੋਂਦਿਆਂ ਢੋਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ 94 ਸਾਲਾ ਧਰਮਪਾਲ ਘੁਲਾਟੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਗੜੀ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਐੱਮ.ਡੀ.ਐੱਚ (MDH) ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਪੈਕੇਟ ਉੱਪਰ ਨਜਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਕਮਾਈ ਗੋਦਰੇਜ, ਵਿਵੇਕ ਗੰਭੀਰ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਵਰ ਦੇ ਸੰਜੀਵ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਵਾਈ.ਸੀ.ਦੇਵੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਧਰਮਪਾਲ ਗੁਲਾਟੀ ਕੋਲ ਹਨ। ਤਾਂਗੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਹਾਸ਼ਾ ਧਰਮਪਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 15 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਲਰ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਸਾਲੇ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 6 ਧੀਆਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਮਪਾਲ ਗੁਲਾਟੀ ਦਾ ਜਨਮ 27 ਮਾਰਚ 1923 ਨੂੰ ਸਿਆਲਕੋਟ (ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ) ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ।

ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ 650 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂਗਾ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁਤਬ ਰੋਡ ਅਤੇ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਓ ਤੱਕ ਇਹ ਤਾਂਗਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ।

ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਖੋਖਾ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਉਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਜਚਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੰਪਨੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਇਸ ਖੋਖੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ”ਮਹਾਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਦੇਗੀ ਮਿਰਚ ਵਾਲੇ” ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ।

ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਮਹਾਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ।

ਕਾਲੀਆਂ ਛਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਇਲਾਜ

-ਕੱਚੇ ਨਾਰੀਅਲ ਨੂੰ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਓ ,ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ |


-ਖਰਬੂਜੇ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਛਾਈਆਂ ਉੱਪਰ ਲੇਪ ਕਰੋ ,ਇਸ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਤਵਚਾ ਨਿਖਰ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਛਾਈਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ |


-ਪਪੀਤੇ ਦਾ ਗੁੱਦਾ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਓ ,10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਧੋ ਲਵੋ |ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਕਿਲ .ਮੌਕੇ ,ਛਾਈਆਂ ਸਭ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ |ਚਿਹਰਾ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ |


-ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਲਵੋ ਅਤੇ ਕੱਚ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵਿਚ ਭਰ ਲਵੋ |ਜਦ ਇਸਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਪੇਸਟ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਓ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦਾਗ ਮਿੱਟ ਜਾਣਗੇ |


-ਕਾਲੀਆਂ ਛਾਈਆਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ,ਇਸ ਲਈ ਆਹਾਰ ਫਲ ,ਸਬਜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ|

Battle of Saragarhi-How 21 Sikhs Held Off Over 10,000 Pathans

The Battle of Saragarhi has gone down in history as one of the fiercest last-stands executed in battle. It refers to the clash of 21 Sikhs of the 36th regiment of the British army (now the 4th battalion of the Sikh regiment of the Indian Army) with an attack by over 10,000 Afghan tribesmen – the Sikhs held their ground.

In the September 1897, when over 10,000 Afghan tribesmen of the Orakzai and Afridi tribe attacked Saragarhi, North Western Frontier Province (NWFP) (modern day Pakistan), the defending Sikh regiment, under the leadership of Havildar Ishar Singh, knew their fate had already been decided. Yet they held their ground and fought the thousands of enemy troops for several hours.

The fierce bravery of the 21 Sikhs sent ripples across the world. The British Parliament halted their session mid-way to give a standing ovation to the 21 martyred in September 1897.

The entire regiment was posthumously awarded the Indian Order of Merit, the highest bravery award given to Indians at the time. It was also the only time when an entire unit received the highest gallantry award for the same battle.

Every year, 12 September is celebrated as the Saragarhi Day by the Sikh regiment, which is also the most decorated regiment of the Indian army. To know more about the Battle of Saragarhi.

ਮਰਦਾਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹਰ ਗੁਪਤ ਰੋਗ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਲੱਡੂ

ਉਰਦ ਦੀ ਦਲ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ |ਉਰਦ ਨੂੰ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |

Problem in bed

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਰਦ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੀਕਾ ਇਸਦੇ ਲੱਡੂ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਡੂ ਖਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਜੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾਓ………….


ਸਮੱਗਰੀ………..
ਉਰਦ ਦੀ ਦਾਲ–400 ਗ੍ਰਾਮ
ਘਿਉ–400 ਗ੍ਰਾਮ
ਬੂਰਾ ਖੰਡ ਜਾਂ ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਮਿਸ਼ਰੀ–300 ਤੋਂ 400 ਗ੍ਰਾਮ


ਕਾਜੂ ,ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ,ਬਦਾਮ (ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ)-100 ਗ੍ਰਾਮ
ਪਿਸਤੇ –1 ਚਮਚ (ਲਗਪਗ 10 ਗ੍ਰਾਮ)
ਛੋਟੀ ਅਲੈਚੀ–10 ਨਗ


ਉਰਦੇ ਦੇ ਲੱਡੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ………
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਰਦ ਦੀ ਦਾਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਧੋਵੋ ਅਤੇ 3-4 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਹੀ ਭਿਉਂ ਦਿਉ |ਹੁਣ ਦਾਲ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਵੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਲਕਾ ਮੋਟਾ ਪੀਸ ਲਵੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੜਾਹੀ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਘਿਉ ਪਾਓ ਅਤੇ ਦਾਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭੁੰਨੋ |

ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਘਿਉ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵੋ ਅਤੇ ਚਮਚ ਨਾਲ ਥੋੜਾ-ਥੋੜਾ ਪਾ ਕੇ ਦਾਲ ਨੂੰ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਬ੍ਰਾਊਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਭੁੰਨ ਲਵੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਜੂ ,ਬਦਾਮ ਨੂੰ ਛੋਟਾ-ਛੋਟਾ ਕੱਟ ਲਵੋ ,ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਦੇ ਡੰਡਲ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਵੋ ,ਪਿਸਤੇ ਨੂੰ ਬਰੀਕ-ਬਰੀਕ ਕੱਟ ਲਵੋ , ਅਲੈਚੀ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਕੁੱਟ ਲਵੋ |

ਫਿਰ ਭੁੰਨੀ ਹੋਈ ਦਾਲ ਵਿਚ ਬੂਰਾ ਖੰਡ ,ਮੇਵੇ ਅਤੇ ਅਲੈਚੀ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਮਿਲਾ ਲਵੋ |ਲੱਡੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤਿਆਰ ਹੈ | ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ-ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਵੋ ਅਤੇ ਦਬਾ-ਦਬਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਪਸੰਦ ਆਕਾਰ ਦੇ ਲੱਡੂ ਬਣਾ ਕੇ ਥਾਲੀ ਵਿਚ ਰੱਖੋ

ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਰਨ ਦੇ ਲੱਡੂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ ਥਾਲੀ ਵਿਚ ਰੱਖ ਲਵੋ |ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉਰਦ ਦਾਲ ਦੇ ਲੱਡੂ ਤਿਆਰ ਹਨ |ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੱਡੂਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਬੰਦ ਡੱਬੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵੋ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ |


ਫਾਇਦੇ……………….
ਇਕ ਲੱਡੂ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਖਾ ਕੇ ਇਕ ਗਿਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਮਜੋਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਮਰਦੀ ,ਨੰਪੁਸਤਕਾ ,ਸਪਰਦੋਸ਼ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ |

 

ਸਫੈਦ ਹੋਏ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ

ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਹੀ ਸਫ਼ੈਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਾਲ ਸਫ਼ੈਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਜਦ ਸਾਡੀ ਖੇਡਣ-ਕੁੱਦਣਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |ਜਦ ਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲੇਨਿਨ ਪਿਗਮੇਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਦ ਵਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਖੋ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਫ਼ੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ |

ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ੈਦ ਹੋਣਾ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ |ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਫ਼ੈਦ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ |ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਬਾਰੇ………….


ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਪੈਨ ਵਿਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ,ਉਸ ਵਿਚ 2 ਚਮਚ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਪੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਉਬਾਲੋ ਅਤੇ ਜਦ ਇਹ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਓ |ਇਸਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਾ ਲਗਾਓ |ਆਪਣੀ ਡਾਇਟ ਵਿਚ ਕੜੀ ਪੱਤਾ ਜਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ |ਇਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਟਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ |ਇਸਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵਾਲ ਸਫ਼ੈਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੁੱਕ ਜਾਣਗੇ |ਹੇਅਰ ਆੱਯਲ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਵਿਚ ਕੜੀ ਪੱਤਾ ਅਤੇ ਆਂਵਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰੋ |ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਲ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੰਗ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ |

ਆਂਵਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਪਾਊਡਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੱਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ |ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਰਸ ਜੇਕਰ ਬਦਾਮ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ |ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਲ ਸਫ਼ੈਦ ਮਰਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ |ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਲ ਸਫ਼ੈਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਵਿਚ ਅਨਿਯਮਿਤ ਦਿਨਚਾਰਿਆ ,ਖਾਣੇ ਵਿਚ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਮਜੋਰੀ ਅਤੇ ਅਨੁਵੰਸ਼ਿਕ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਹਨ |ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਵਧੀਆ ਡਾਇਟ ਪਲੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਨੁਸਖਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ |ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ | ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਅਸਾਂ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ


1-ਆਂਵਲੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਵਿਚ ਉਬਾਲ ਲਵੋ |ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾਂ ਉਬਾਲੋ ਕਿ ਆਂਵਲੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ| ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਰੋਜਾਨਾ ਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਫ਼ੈਦ ਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ |

2-ਸੂਰਜਮੁਖੀ ,ਖੁਬਾਨੀ ,ਕਣਕ ,ਅਜਮੋਦ ਅਤੇ ਪਾਲਕ ਆਦਿ ਲੋਹ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ |ਕੇਲਾ ,ਗਾਜਰ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਜਿਹੀਆਂ ਆਯੋਡੀਨ ਯੁਕਤ ਚੀਜਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ |ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਟਾਮਿਨ B5 ਅਤੇ B2 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |


3-ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਮਿਕਸਰ ਇਚ ਪੀਸ ਲਵੋ |ਇਸਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਰਸ ਕੱਢ ਲਵੋ |ਫਿਰ ਅਦਰਕ ਦੇ ਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਦਮਿਲਾ ਕੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਓ |1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਲਵੋ |ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਫ਼ੈਦ ਵਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ |


4-ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਵਿਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਓ |ਇਹ ਉਪਾਅ ਰੋਜ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਫ਼ੈਦ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ |


5-ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਬਣੀ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਓ |ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਲ ਸਫ਼ੈਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ |


6-ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਵਿਚ ਕੜੀ ਪੱਤਾ ਉਬਾਲੋ ਜਦ ਕੜੀ ਪੱਤਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਬੋਤਲ ਵਿਚ ਭਰ ਲਵੋ |ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਰੋਜਾਨਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ |


7-ਲੌਕੀ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਵਿਚ ਉਬਾਲ ਲਵੋ |ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਬੋਤਲ ਵਿਚ ਭਰ ਲਵੋ |ਇਸ ਤੇਲ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ |

8-ਕੱਚੇ ਪਿਆਜ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ ਕਰਕੇ ਮਿਕਸਰ ਵਿਚ ਪੀਸ ਲਵੋ |ਇਸਦਾ ਰਸ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਓ |ਨਿਯਮਿਤ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸਫ਼ੈਦ ਹੋਏ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ |ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |


9-ਦੋ ਚਮਚ ਮਹੈਂਦੀ ਪਾਊਡਰ ,ਇਕ ਚਮਚ ਦਹੀਂ ,ਇਕ ਚਮਚ ਮੇਥੀ-ਦਾਣਾ ਪਾਊਡਰ ,ਤਿੰਨ ਚਮਚ ਕੌਫੀ ,ਦੋ ਚਮਚ \ਤੁਲਸੀ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰ ਧੋ ਲਵੋ |

10-ਅੱਧੇ ਕੱਪ ਦਹੀਂ ਵਿਚ ਇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਓ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ |

11-ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਓ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ |

12-ਵਾਲ ਧੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਐਲੋਵੈਰਾ ਜੈੱਲ ਦੀ ਮਸਾਜ ਕਰੋ |ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਘਨੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ |

13-250 ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿਚ ਮਹੈਂਦੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਬਾਲੋ |ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਬੋਤਲ ਵਿਚ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵੋ |ਇਸਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਓ |

14-ਆਂਵਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਬ ਦੀ ਗੁੱਠਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਸ ਲਵੋ |ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਧੋ ਲਵੋ |


15-ਹਰੇ ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਆਂਵਲੇ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਵਿਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਾਓ |

ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਰੋ,ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ …ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਨਸ਼ਾ ਮੰਗ ਲਓ ਸਭ ਮਿਲਦਾ

ਇੱਕ 7-ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਅਤੇ “ਸਕਾਈਬਰ” ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਰਿਜ਼ਾਰਟ, ਆਈਫਲ ਟਾਵਰ, ਤਾਜ ਮਹੱਲ ਅਤੇ ਡਿਜਨੀ ਪੈਲੇਸ, ਇੱਕ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਫੂਡ ਕੋਰਟ, ਇੱਕ “ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਥਾਨ – ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਹਰ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਜਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 1990 ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ. ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵੈ-ਨਿਯਮਿਤ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਨੇਤਾ – ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ” -ਕੌਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ – ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ.

1 9 48 ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ – ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 50 ਲੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸੀ.

ਪਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਕ ਪੁਲ ਪੁਲਿਸ ਛਾਪੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਸੀ, ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਨੇ ਇਕ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ. ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਪੰਥ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ. ਵਾਹਨ ਸਾੜੇ ਗਏ ਸਨ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ, ਐਨ ਡੀ ਟੀ ਵੀ ਸਮੇਤ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ. ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ 30 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 250 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ.

ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਦੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪੰਚਕੁਲਾ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ.

ਰੋਜਾਨਾ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਓ ਸੇਬ ਦਾ ਸਿਰਕਾ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ

ਸੇਬ ਦੇ ਸਿਰਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਰ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸੁਆਦ ਦੋਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਬ ਦੇ ਸਿਰਕੇ ‘ਚ ਕਈ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੁਆਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੇਬ ਦਾ ਸਿਰਕਾ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ…

ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਅਫਾਰਾ — ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਅਫਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ 1 ਚਮਚ ਸੇਬ ਦਾ ਸਿਰਕੇ ਨੂੰ 1ਗਲਾਸ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਓ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੋਟਾਪਾ — ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਗਲਾਸ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ 2 ਚਮੱਚ ਸੇਬ ਦਾ ਸਿਰਕਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕੈਲੋਰੀ ਬਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਡਾਈਬਟੀਜ਼ — ਡਾਈਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਰੋਗੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਫੀ ਵਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸੇਬ ਦੇ ਸਿਰਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਚਮਚ ਸਿਰਕਾ ਪੀਣ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ — ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਐਸੀਡਿਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਚਮਚ ਸਿਰਕੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਗਲਾ ਖਰਾਬ — ਮੌਸਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੌਂਣ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਚਮਚ ਸਿਰਕੇ ਨੂੰ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਓ। ਸੇਬ ਦੇ ਸਿਰਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਐਂਟੀ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਗੁਣ ਖਰਾਬ ਗਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੂੰਹ ਦੀ ਬਦਬੂ — ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਰੱਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਚਮਚ ਸੇਬ ਦਾ ਸਿਰਕਾ ਪੀਓ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।