ਆਹ ਲਓ ਦੇਖ ਲਵੋ ਮੈਗੀ ਦਾ ਕਾਲਾ ਸੱਚ, ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਦੇਖ ਸਕਣ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨੈਸਲੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਮੈਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਧੋਖਾ ਹੈ |ਅਸਲੀਅਤ ਮੈਗੀ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸਦਾ ਵਿਵਰਣ ਮੈਗੀ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |ਇਸਨੂੰ E ਕੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਨ ਕੇ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ |ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੈਕੇਟ ਉੱਪਰ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੋਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ “ਫਲੇਵਰ ਇਨਹੈਂਸਰ” ਨਾਮ ਦੀ ਇਕ ਚੀਜ ਦਿਖੇਗੀ |

ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ ਹੈ ਕੀ ?ਇਹ ਗੱਲ ਪੈਕੇਟ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ |ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਕੋਡ ਨੰਬਰ 635 ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਪਰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੋਜੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਰਸਾਇਣ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ
ਦਾ ਸਵਾਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਅਤੇ ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਮਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਰਸਾਇਣ ਦੇ ਕਈ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹਨ |ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਗਠੀਆ ਅਤੇ ਦ੍ਮੇਨ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ


ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਸਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਜਰੂਰ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਇਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਜਹਿਰ ਹੈ |ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ |ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਗੰਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵੋ |ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਨਾਸ਼੍ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਗੀ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਹਾ ,ਸੂਜੀ ਦਾ ਹਲਵਾ ,ਦਲੀਆ ਆਦਿ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ |ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ |


ਸਵਾਲ:-ਮੈਗੀ ਜੇਕਰ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਹਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?ਲਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ?
ਜਵਾਬ:-ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਪਰ ਹਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ |ਪਰ ਜਦ 1193 ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਿ |ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਸ਼ੂ ,ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ,ਨਾਖੁਨ ,ਖੰਭ ਲਾਲ ਚਰਬੀ ,ਅੰਡੇ ਦੀ ਜਰਦੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰਹਰੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੀ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ |

ਸੜੇ ਹੋਏ ਮੈਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨਿਊਡਲਸ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਂਤ ਵਿਚ ਚਿੰਬੜ ਕੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਬਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫ਼ੈਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੇਟ ਨਾ ਸਾਫ਼ (ਕਬਜ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਕਚਰੇ ਵਿਚ ਕਚਰਾ ਚੀਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਊਡਲਸ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ |ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਫਿਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਊਡਲਸ ਖਾਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵੋ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹਨ ਜਿਵੇ ,ਡੋਸਾ ,ਫਾਫਡਾ ,ਇਟਲੀ ,ਪੋਹਾ ,ਲਿੱਟੀ ,ਚੋਖਾ ਦਲੀਆ ਖਿਚੜੀ ਆਦਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਖਾਓ |

ਅੱਖਾਂ ਦੋ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 10 ਅਤਿ ਜਰੂਰ ਟਿਪਸ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ,ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੋਬਾਇਲ -ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਜਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਚਸ਼ਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ |ਪਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਉਪਾਅ ਹਨ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਧਾ ਕੇ ਚਸ਼ਮੇਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਚਸ਼ਮਾਂ ਵੀ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ |ਜੀਵਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ,ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਾਯਿਰੈਟਰ ਡਾ.ਪ੍ਰਤਾਪ ਚੌਹਾਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਨੈਚੁਰਲ ਟਿਪਸ ਬਾਰੇ……….

ਨੋਟ–ਇਥੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਪਾਅ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਜਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਮਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ |ਪਰ ਬੇਹਤਰ ਰਿਜਲਟ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਰੇਗੂਲਰ (ਹਰ-ਰੋਜ) ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ |

1.ਆਂਵਲਾ -ਸੁੱਕੇ ਆਂਵਲੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਭਿਉ ਦਿਉ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਧੋ ਲਵੋ |

2.ਜੀਰਾ-ਜੀਰੇ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪੀਸ ਲਵੋ ਇਸਨੂੰ ਹਰ-ਰੋਜ ਇਕ ਚਮਚ ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵੋ |

3.ਅਲੈਚੀ -ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਹਰੀਆਂ ਅਲੈਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਚਮਚ ਸੌਂਫ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਸ ਲਵੋ ਇਸਨੂੰ ਹਰ-ਰੋਜ ਇਕ ਗਿਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵੋ |

4.ਸੌਂਫ-ਇਕ ਚਮਚ ਸੌਂਫ ਨੂੰ ਬਦਾਮ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਪੀਸ ਲਵੋ ਇਸਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਗਿਲਾਸ ਦੁੱਧ ਕੇ ਨਾਲ ਲਵੋ |

 

5.ਬਦਾਮ-ਹਰ-ਰੋਜ ਨੂੰ 6-7 ਬਦਾਮ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਭਿਉਂਕੇ ਰੱਖ ਦਵੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਛਿੱਲਕੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਖਾਓ |

6.ਦੇਸੀ ਘਿਉ -ਕੰਪਟੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਦੀ ਹਲਕੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5-10 ਮਿੰਟ ਮਸਾਜ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਧੇਗੀ |

7.ਗਾਜਰ-ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ A ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਰੇਗੂਲਰ ਖਾਣ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਰਸ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ |

8.ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ-ਹਰ-ਰੋਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਵਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ |

9.ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ-ਰੇਗੂਲਰ ਦਿਨ ਭਰ ਵਿਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਕੱਪ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਪੀਓਇਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਐਂਟੀ-ਆੱਕਸੀਡੈਂਟ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ |

10. ਤਿਰਫਲਾ – ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਿਰਫ਼ਲਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਉ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਓ ਤੇ ਸੁਭਾ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਧੋਵੋ |

ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰੀ ਬੀਜ,ਦੇਖੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਅਰਥਾਤ ਹਾਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਰੂਰ ਕਰਵਾਓ |ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਿੰਨਾਂ ਵੈਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬਾਰੇ……………..

ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ……………….
ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ 25 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇਸੀ ਤਰਬੂਜ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿਚ ਭਿਉ ਕੇ ਰੱਖੋ ,ਸਵੇਰੇ ਇਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਘੋਟ ਲਵੋ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਛਾਣ ਕੇ ਪੀਓ |ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇ ਧੜਕਣ ਦਾ ਤੇਜ ਹੋਣਾ ,ਘਬਰਾਹਟ ,ਦਿਲ ਦੀ ਦੁਰਲਬਤਾ ਆਦਿ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ |

ਤਰਬੂਜ ਦੇ ਬੀਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ |ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਪ ਸ਼ਾਮਕ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਹਤਰੀਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ |ਅਨੇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਦਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਹਨ |

ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਖਾਓ ਇਹ ਚੀਜ

ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਸੁਆਦ ‘ਚ ਤਾਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ:-

1. ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਵਿਟਾਮਿਨ 6 ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਵੀ ਚੰਗੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

2. ਇਸ ‘ਚ ਫਾਈਬਰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ , ਜਿਹੜਾ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

3. ਲਾਲ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ‘ਚ ਐਂਟੀ-ਕਾਰਸਿਉਜੈਨਿਕ ਪਰਪਾਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

4. ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ‘ਚ ਬੀਟਾ ਕੈਰੋਟੀਨ ਵੀ ਪਾਇਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।

Woman eye aand a chart. Eye care

5.ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ‘ਚ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਮਦਦ ਗਾਰ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਕੈਲੋਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲਾਈਕੇਮਿਕ ਇੰਡੇਸਟ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਪੇਜ ‘ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੌਤ, ਜਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪੁਣੇ ਦੇ ਕੈਂਟੋਨਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਡੀ.ਐਨ. ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਛਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਤੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਗਿਆਪਨ ਛਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਤੇ ਵੈਂਡਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਂਟੋਨਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 278 ਤੇ 331 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 2500 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਹੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਂਜੀਡਾਈਨ, ਨੇਪਥਾਈਲਨੇਮਾਈਨ, ਅਮਾਈਨੋਬਾਈਫੇਨਾਈਲ ਵਰਗੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਤੇ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਇੰਕ ਜਲਦੀ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼’ ਦਾ ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਮੈਸੇਜ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।