ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 5 ਵਾਰ ਦਬਾਓ ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੋਸ਼ ਉੱਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ

ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਭੇਦ ਹੈ |ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦਾ ਭੇਦ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੈ |ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਵਸਥ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ |ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਵਸਥ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ |ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਮੂਲ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆਂ ਹੈ |ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਦ ਤੱਕ ਸਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਚੁਸਤ ਅਤੇ ਰੋਗਮੁਕਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ |

ਇਸ ਤਰਾਂ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ…………………………….

ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਬਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਸਥ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ |ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਉੱਪਰ ਦਬਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਇੰਡੋਫਿਰਨ ਹਾਰਮੋਨ ਉਤਪੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਖੂਨ ਅਤੇ ਆੱਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ |ਐਕਯੂਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਐਕਯੂਪੰਚਰ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਖੂਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ,ਆੱਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |

 

ਇਹ ਥਰੈਪੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਾਰਗਾਰ ਹੈ………………………………..

ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਐਕਯੂਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਐਕਯੂਪੰਚਰ ਥਰੈਪੀ ਕਾਫੀ ਕਾਰਗਾਰ ਹੈ |ਇਹ ਥਰੈਪੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋੜ੍ਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ |ਐਕਯੂਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥਰੈਪੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਰਦ ,ਥਕਾਨ ,ਸਿਰ ਦਰਦ ,ਤਨਾਅ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਗੂਠਾ ਅੱਗ ਦਾ, ਤਰਜਨੀ ਹਵਾ ਦਾ ,ਵਿਚ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਦੀ ਖਾਲੀ ਜਗਾ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਉਂਗਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ |

 

ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਾਰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਮਾਲ………………………..

ਐਕਯੂਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਹੈ ਯਾਨਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ |ਐਕਯੂਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥਰੈਪੀ ਵਿਚ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉੱਪਰ ਖਾਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਪਰ ਦਬਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |ਇਹ ਥਕਾਨ ,ਦਰਦ ,ਸਿਰ ਦਰਦ ,ਤਨਾਅ ਜਿਹੀਆਂ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕਾਰਗਾਰ ਹੈ |ਐਕਯੂਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਧੀ ਹੈ |ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੋਗ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਵਸਥ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਉਪਯੋਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਵਸਥ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰਕੀਬ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |

ਲਗਾਤਾਰ 7 ਦਿਨ ਲਸਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ

ਲਸਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਲਸਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਸਾਲੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਲਸਣ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਨਾਲ ਹੀ ਈਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਲਸਣ ਨਾਲ ਬਣੇ ਪੇਸਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ

ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਵੋਗੇ।ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ :

ਸਰਦੀ-ਜੁਕਾਮ ਤੋਂ ਰਾਹਤ : ਇਸ ‘ਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਗਰਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦੀ-ਜੁਕਾਮ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦਿਲ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਮਜ਼ਬੂਤ : ਲਸਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਪੇਸਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਫ ਲਈ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਲਹੂ-ਨਾੜੀਆਂ ‘ਚ ਜੰਮ੍ਹਿਆ ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਲੱਡ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ।ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿਲ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।

ਈਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ : ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੀਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿਚਲੀ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਚਾਏ ਦਸਤ ਤੋਂ : ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪੇਸਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਢਿੱਡ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ।

ਖ਼ਾਲੀ ਪੇਟ ਲਸਣ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਭ

ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪੇਟ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਸਖ਼ੇ ਅਪਣਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿੰਬੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੀ੍ਰਨ-ਟੀ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀ ਖ਼ਾਲੀ ਪੇਟ ਲਸਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਲਸਣ ਖਾਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਸਣ ਇਕ ਚਮਤਕਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਲਸਣ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ।

ਲਸਣ ਇਕ ਐਂਟੀ ਬਾਓਟਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਹੀਲਿੰਗ ਦਾ ਗੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਪੇਟ ਲਸਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ।

1. ਪੇਟ ਸਾਫ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ : ਲਸਣ ‘ਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪੇਟ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਬੈਕਟੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਲਸਣ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

2. ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਮਸਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ : ਸਿਹਤ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਮਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਲਸਣ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਸਣ ਇਹ ਲਹੂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

3. ਕੋਲੈਸਟਰੌਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ ਹੈ : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਲਸਣ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਲੈਸਟਰੌਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

4. ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ : ਇਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸੱਮਰਥਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਦਾਲਚੀਨੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਸਭ ਦੇ ਹੋਸ਼

ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਪਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ‘ਚ ਦਾਲਚੀਨੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ‘ਚ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ…


1. ਦਾਲਚੀਨੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗਠੀਏ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।


2. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੱਡੀਆਂ ‘ਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ‘ਚ ਦਾਲਚੀਨੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


3. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਲਚੀਨੀ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ‘ਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

4. ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦਾਗ-ਧੱਬੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ।ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੂੰਹ ਦੇ ਛਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਇਹ ਜਬਰਦਸਤ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ

ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਛਾਲੇ (Mouth Ulcer) ਹੋਣਾ ਇਕ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪੇਟ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਜੀਭ ਉੱਪਰ ਛਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ |ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ |ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ |

ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਝ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਆਪਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਜੀਭ ਦੇ ਛਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ |ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਭ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਛਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੰਟਾ ਵਿਚ ਵਿਚ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਬਾਰੇ………


ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਛਾਲੇ ਪੇਟ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ |ਇਹ ਛਾਲੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਜੀਭ ਦੀ ਨੋਕ ਉੱਪਰ ਤੇ ਤੇ ਕਦੇ ਜੀਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ |ਇਹਨਾਂ ਛਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਛਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਜਲਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |ਸਾਡੇ ਬੁੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਛਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ |ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਛਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਨਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਂਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਰੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ |ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕਰਕੇ ਪੀਓ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਆਂਤ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਛਾਲੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ |


ਛਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ……
1-ਹਲਦੀ-ਹਲਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |ਇਕ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗਰਾਰੇ ਕਰੋ |ਦਿਨ ਵਿਚ 2-3 ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ |


2-ਦੇਸੀ ਘਿਉ-ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਜੀਭ ਦੇ ਛਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਨੂੰ ਛਾਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਓ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਛਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ|

3-ਨਮਕ-ਇਕ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਕੁਰਲੀਆਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿਚ 1-2 ਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਛਾਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ |


4-ਸ਼ਹਿਦ-ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਜੀਭ ਦੇ ਛਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਿਨ ਵਿਚ 3-4 ਵਾਰ ਛਾਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹਿਦ ਲਗਾਓ |ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ |


5-ਬਰਫ਼-ਬਰਫ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਜੀਭ ਦੇ ਛਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ |ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਛਾਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਰਗੜੋ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿਚ 4-5 ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ |

ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ

ਪੁੰਨਰਨਾਵਾ ਦਾ ਬੋਟਨੀਕਲ ਨਾਮ BOERHAHAVIA DIFFUSSA ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ HOG WEED ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ NYCTAGINACEAE FAMILY ਤੋਂ ਆਉਦਾ ਹੈ ਪੁੰਨਰਨਾਵਾ ਦੇ ਪੋਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅਕਸਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਗਣ ਵਾਲੇ ਪੋਦਿਆ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਦੇਖ ਕੇ

ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਵੋਗੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨੁਸ਼੍ਖਾ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਲਸਿਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੋਗ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵੈਸੇ ਇਹ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਨੀ ਹੋਵੇਗਾ |

ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਪੌਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹਨਾ ਕਿਉਂ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁੰਨਰਨਾਵਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜੋ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮਦ ਹੈ |

ਪੁੰਨਰਨਾਵਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ …………
ਵਾਸਤਵਿਕ ਨਾਮ- Boerhavia Diffusa Linn
ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ – ਪੁੰਨਰਨਾਵਾ ,ਵਿਸ਼ਾਖ , ਸ਼ੇਤਰੂ ਮੂਲਾ ,
ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ – ਲਾਲ ਪੁੰਨਰਨਾਵਾ,ਸਾਠ, ਗਦਹਪੂਰਨਾ
ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ – ਬਾਸ਼ਖੀਰਾ
ਗੁਜਰਾਤੀ ਵਿੱਚ – ਰਾਤੀ ਸਾਟੋਡੀ (Rati Satodi)
ਤਾਮਿਲ – mukurattei, Mukaratte

Telugu – Atianamidi

Bangali – Punarnoba, sveta punarnaba

nepali – onle sag

punjabi – khattan

marathi – punarnava, ghentuli

malyalam – Thazuthama, Tavilama

English – Erect Boerhavia, Spiderling, Spreading hog weed, Horse Purslane, Pigweed,

Arbi – Handakuki, Sabaka

Farsi – Devasapat

ਪੁੰਨਰਨਾਵਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਰਸਾਇਣ……….


PUNARNAVOSIDE, PUNARNAVINE ਨਾਮ ਵਿੱਚ ALKALOID ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ LIRIODENDRIN ਪਦਾਰਥ
ਪੁੰਨਰਨਾਵਾ ਦੀ ਜੜ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ Potasium nitrate, ursolic acid, rotenoid ਵੀ ਪੁੰਨਰਨਾਵਾ ਦੀ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਪਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 15 amino acid ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 6 ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਬਣਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਪੈਦੇ ਹਨ ਪੁੰਨਰਨਾਵਾ ਦੀ ਜੜ ਵਿੱਚ 14 ਅਮਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 7 ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਅਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਬਣਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰੋ ਹੀ ਲੈਣੇ ਪੈਦੇ ਹਨ |

ਪੁੰਨਰਨਾਵਾ ਦਾ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਲਾਭ ………
ਪੁੰਨਰਨਾਵਾ hronic renal failure ,chronic kidney diseases, nephrotic syndrome, urinary tract
infection ਅਤੇ ਕਿਡਨੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਪੁੰਨਰਨਾਵਾ ਵਿੱਚ ਮੋਜੂਦ punarnavoside ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ alkaloid ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ diuretic ਹੈ Diuretic ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਦਾ ਰਸਾਇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ urine ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ urine ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੋਜ (ਜਿਸਨੂੰ edema ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ )ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ punarnavoside ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ antibacterial, anti-inflamatory और antispasmodic antifibronolytic ਹੈ |

ਹੁਣ ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ Effect ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ…………….
antibacterial effect– bacterial infection ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ |
anti-inflammatory effect-ਸੋਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨਫ਼ੇਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |
antispasmodic effect- ਇਹ ਖਿਚਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਦ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |
antifibronolytic effect -ਇਹ urine ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਲੱਡ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ urinary tract ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸਨੂੰ haematuria ਕਹਿਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ RBC urine ਆਉਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |


ਜੋ ਕਿ urinary tract infection ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ uti ਵਿੱਚ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ |ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਜੂਦ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ diuretic ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਜੋ ਮੂਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ kidney failure ਦੇ ਮੁੱਖ ਲਛਣਾ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ | ਗਰਭਧਾਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ urinary tract ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ | Nephrotic sndrome Treatment in Ayurved ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ kidney ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ urine ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁੰਨਰਨਾਵਾ ਦਾ ਉਮ੍ਯੋਗ ਕਿਸੇ ਸੰਜੀਵਨੀ ਤੋੰਘੱਟ ਨਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਜੂਦ ਇਮੀਨੋ ਅਮਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ urine ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ protein lose ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ kidney dysfunction ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੋਜ ਜਿਸਨੂੰ edema ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ |

ਸਿਰਫ਼ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰੇਗਾ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਹੇਜ ! ਦੋਸਤੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪਥਰੀ ਹੈ ਉਹ ਚੂਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਖਾਣ ! (ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪਾਣ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ) ਕਿਉਕਿ ਪਥਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ |ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪਥਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ |

 

ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੂਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵੋ ,”ਪਖਾਨਬੇਦ” ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ |ਉਸਦੇ 10 ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਢੇਢ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਲਵੋ |ਮਤਲਬ 7 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਥਰੀ
ਬਿਲਕੁਲ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ 3 ਪੱਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ |

ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਇਲਾਜ…….
ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਵਿਚ ਇਕ ਦਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ BERBERIS VULGARIS ਇਸ ਦਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ MOTHER TINCHER ! ਇਹ ਉਸਦੀ ਪੋਟੈਂਸੀ ਹੈ |ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਦਵਾ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਆਓ (SBL ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ )ਇਹ ਦਵਾ BERBERIS VULGARIS ਵੀ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਦੇ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਬਸ ਫਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ dilutions form ਵਿਚ ਹੈ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਦਾ ਪੌਦੇ ਦਾ botanical name BERBERIS VULGARIS ਹੁੰਦਾ ਹੈ |


ਇਸ ਦਵਾ ਦੀਆਂ 10-15 ਬੂੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ (1/4) ਕੱਪ ਗੁਣਗੁਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਾਰ ਵਾਰ (ਸਵੇਰੇ,ਦੁਪਹਿਰ,ਸ਼ਾਮ,ਰਾਤ) ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ |ਚਾਰ ਵਾਰ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ |ਇਸਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਤੋਂ ਢੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ |ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੋਨ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣ gall bladder ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਡਨੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੂਤਰ ਵਿੰਡ ਵਿਚ ਹੋਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਗਲਾਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ |

ਸਾਡੇ ਕੋਲ 99% ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਥਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਗਈ ਹੈ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੋਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾ ਲਵੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਪਥਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਵਾ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੈ ਲਵੋ ਇਸ ਦਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਇਡ ਇਫ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ |

 

ਇਸ ਦਵਾ ਨਾਲ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪਥਰੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰ ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਕੈਸਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਥਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਥਰੀ ਬਾਹਰ
ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਵਿਚ ਇਕ CHINA 1000 ਦਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਇਸ ਦਵਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿਚ ਸਵੇਰੇ,ਦੁਪਹਿਰੇ,ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ ਜੀਭ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ |ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਫਿਰ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਦੇ ਪਥਰੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਲਾਇਕ ਜਰੂਰ ਕਰੋ |

ਗੁਰਦੇ ਤੇ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦਿੰਦੀ ਇਹ ਦਾਲ ਵਰਤ ਕੇ ਵੇਖੋ

ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ 10 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬੰਦੇ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਆਦਤ ਵੀ ਪੱਥਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤਕ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਹਰ ਚੌਥੇ-ਪੰਜਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ‘ਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਰਦ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।


ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੁਲੱਥੀ ਦੀ ਦਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਲੱਥੀ ਦੀ ਦਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਗੈਥ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਦਾਲ ਪੱਥਰੀ ਨਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਲ ‘ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਲ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਤੇ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਇਹ ਦਾਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।


ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਕੁਲੱਥੀ ਦੀ ਦਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਦਾਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਤਕ ਪਕਾਓ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਸੇਂਧਾ ਨਮਕ, ਜੀਰਾ ਤੇ ਹਲਦੀ ਨਾਲ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ‘ਚ ਤੜਕਾ ਲਾਓ।


ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਪ ਵਾਂਗ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ ਪੀਣ ਨਾਲ ਪੱਥਰੀ ਗਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸੋਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਸੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਕਮਰ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


ਅਸੀਂ ਕੁਲੱਥੀ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਰਬੂਜੇ ਦੇ ਬੀਜ, ਮੂਲੀ, ਆਂਵਲਾ, ਜੌ, ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ, ਚੌਲਾਈ ਦਾ ਸਾਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉੜਦ ਦੀ ਦਾਲ, ਮੇਵੇ, ਚੌਕਲੇਟ, ਮਾਸ, ਚਾਹ, ਬੈਂਗਨ, ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਬਚ ਸਕਣ ਇਸ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ

ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਰਫ਼ਾਇਡ ਤੇਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ,ਜਿਸ ਰਫ਼ਾਇਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆਖਿਰ ਇਸ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਫ਼ਾਇੰਡ ਤੇਲ ਨੂੰ ਖਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਰਫ਼ਾਇੰਡ ਦੇ ਤੇਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 24-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ |


ਕੁੱਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਧੰਧੇ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਇਸ ਰਫ਼ਾਇੰਡ ਤੇਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ |ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ |

ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਲ ਬਣਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਰਿਫਾਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿਚ 6-7 ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਬਲ ਰਿਫਾਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਖਿਆ 12-13 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |ਇਹ ਸਭ ਕੈਮੀਕਲ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਪੈ ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਤੇਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆੱਰਗੈਨਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਆੱਰਗੈਨਿਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਹਿਰ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਰਫ਼ਾਇੰਡ ਤੇਲ ਅਤੇ ਡਬਲ ਰਫ਼ਾਇੰਡ ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਖਾਓ |

ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਖਾਈਏ ?ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਖਾਓ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇਲ ਜਿਵੇਂ-ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ,ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ,ਤੀਸੀ ਜਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ | ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇਲ ਵਿਚ ਬਦਬੂ ਬਹੁਤ ਆਉਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇਲ ਚਿਪਚਿਪਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਚਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇਲ ਦਾ ਚਿਪਚਿਪਾਪਣ ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੁਣ ਹੈ ਜਦੋ ਵੀ ਤੇਲ ਵਿਚੋਂ ਚਿਪਚਿਪਾਪਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਤੇਲ ਵਿਚ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੰਟੇਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁੱਧ ਤੇਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇਲਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਸ ਪਾਉਦੇ ਹੋਉਹ ਇਸਦਾ Organic content ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਲਈ|

 

ਹਰੇਕ ਤੇਲ ਵਿਚ 4-5 ਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦਾ ਢਕਣ ਖੋਲੋਗੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲਾ ਘਟਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਚਿਪਚਿਪਾਪਣ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ Fatty Acid ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਨਾਂ -ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ-ਘੁੱਟਣੇ ਦੁੱਖਣਾ ,ਕਮਰ ਦਰਦ ,ਹੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ,ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਹਦਯਘਾਤ ,ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ ,ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਡੇਮੈਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਦਿ |ਜਿੰਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤੇਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰਟ ਬਲੌਕਜ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ |

ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਜਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇਲ ਵਿੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਲੇਸ਼ਿਆ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੇਲ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪੋਮੋਲਿਨ ਤੇਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਜਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਿੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਨੂੰਨ ਸੀ ਪੋਮੋਲਿਨ ਤੇਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇਲ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ | ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਲਵੋ ਰਫ਼ਾਇਡ ਤੇਲ ਅਤੇ ਡਬਲ ਰਫ਼ਾਇਡ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਤੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਪੋਮੋਲਿਨ ਤੇਲ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਤੇਲ ਖਾਏਗਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਸਰੀਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਗ ਨਾਲ ਮਰੇਗਾ ਕਿਉਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਮੋਲਿਨ ਤੇਲ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸ-ਫ਼ੈਟ ਹੈ ਅਤੇ -ਟ੍ਰਾਂਸ-ਫੈਟ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ dissolve ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ dissolve ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਜਦ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਸ-ਫੈਟ dissolve ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਦਯਘਾਤ ,ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ ,ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਡੇਮੈਜ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ |